Komt Allen Tezamen

Het Gezelligste Familiespel

Keizer Augustus heeft een volkstelling verordend. Iedereen moet zich gaan melden in de stad waar hij geboren is. Jozef gaat, met zijn zwangere vrouw Maria, op weg naar Bethlehem. Maar zij zijn niet de enigen. Als het kerstnacht is, is de stal vol leven…

Het spel is hier online te bestellen.


Doel Van Het Spel

Kerstspel “komt allen tezamen” is een kaartspel waarbij de speler moet proberen als eerste alle personages van het kerstpel rond de kribbe te verzamelen. De spelers kunnen elkaar daarbij hinderen door gebruik te maken van hinderniskaarten.

Wie als eerste de complete kerststal voor zich heeft, die heeft gewonnen!


Beknopte Spelregels

In het kort zijn de spelregels als volgt:

 • Elke speler legt een kribbekaart voor zich op tafel
 • Elke speler krijgt 5 kaarten in de hand, de overgebleven kaarten vormen een stapel. Naast deze stapel vormt zich tijdens het spel een aflegstapel.
 • In een beurt doe je het volgende:
  1) Je neemt een kaart van de stapel, je hebt nu dus zes kaarten in de hand.
  2) Je controleert of je een ‘komt allen tezamen’-kaart voor je hebt liggen.
  3) Als je geen ‘komt allen tezamen’-kaart hebt kan je ofwel:
  A. Een ‘komt allen tezamen’-kaart voor je neer leggen,
  B. Een hinderniskaart op de ‘komt allen tezamen’-kaart van een medespeler leggen,
  C. Een kaart op de aflegstapel leggen.
  4) Als je wel een ‘komt allen tezamen’-kaart hebt, kan je ofwel:
  A. Een kaart met gouden rand neerleggen die aansluit aan de kribbe,
  B. Een hinderniskaart op de ‘komt allen tezamen’-kaart van een medespeler leggen,
  C. Een kaart op de aflegstapel leggen.
 • Zorg ervoor dat je in elke beurt een kaart pakt en een kaart weglegt.
 • Als iemand een hinderniskaart op jouw ‘komt allen tezamen’-kaart heeft neergelegd, moet je dus eerst een ‘komt allen tezamen’-kaart daar bovenop leggen voordat je weer kaarten mag aanleggen aan jouw kribbe.
 • De persoon die als eerste zijn kerststal compleet heeft, heeft gewonnen.

Online Bestellen

Het spel is ook hier online te bestellen voor €14,95 incl BTW, incl verzending in Nederland.

Stap 1: Lees de leveringsvoorwaarden door.

Stap 2: Vul het bestelformulier hieronder in (of bel +31641450774)

Stap 3: Binnen 3 werkdagen* wordt uw bestelling thuisbezorgd met bijgevoegd een factuur.

Stap 4: U dient de factuur binnen 2 weken te hebben voldaan.

Voor grote bestellingen, zoals voor het opnemen van het kerstspel in uw kerstpakket of winkelassortiment, neem contact op met Gera Jurrius.

  Bestel Formulier


  * Dit geldt voor alle bestellingen binnen Nederland. 
  Voor bezorging in het buitenland worden de standaard portokosten van Post NL in rekening gebracht. Dit komt neer op € 6,95 per spel. U dient tevens rekening te houden met langere verzendtijden.


  Achtergrond

  Spelidee:
  Gera Jurrius 

  Illustraties en grafische vormgeving:
  Boukje Koch

  Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met:

  Gera Jurrius
  +31641450774
  info@komtallentezamen.nl


  Leveringsvoorwaarden

  Algemeen
  Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Jurrius Kerstspel heeft het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. Betaalopdrachten voor de bank- en giro- instellingen zijn voor rekening en risico van degene die de opdracht tot betaling geeft. Eventuele onjuistheden van door Jurrius Kerstspel aan u vermelde gegevens moeten direct door u aan Jurrius Kerstspel worden gemeld. Deze leverings- en betalingsvoorwaarden van Jurrius Kerstspel zijn tevens op aanvraag verkrijgbaar bij Jurrius Kerstspel, Burgemeester Jonkh. H. vd Boschstraat 51, 3958 CB Amerongen. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

  Bezorgkosten 
  De kosten voor bezorging van een online-bestelling in Nederland zijn EUR 2,25 per spel. Voor bezorging van een online-bestelling in het buitenland betaalt u de portokosten voor een standaard zending zoals opgegeven door TPG Post. Dit komt neer op EUR 4, 65 per spel. 

  U krijgt altijd bericht 
  Alle goederen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar. Het kan echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet in voorraad is. In dat geval krijgt u daarvan, in de regel binnen één maand bericht en houdt Jurrius Kerstspel uw bestelling aan. Indien nalevering uiteindelijk niet meer mogelijk is, krijgt u ook bericht en komt uw bestelling te vervallen. Alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en kunnen dan ook niet leiden tot enig recht of aansprakelijkheid. 

  Privacy 
  Uw persoonsgegevens worden in het Jurrius Kerstspel klantenbestand opgenomen en zullen worden gebruikt ten behoeve van de uitvoering van de leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, waaronder begrepen invordering van betalingsachterstanden, het gericht uitvoeren van marketingactiviteten, fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Indien u bezwaar heeft tegen het verstrekken van gegevens aan derden, kunt u dit schriftelijk melden. Vragen of klachten over privacy kunt u richten aan Jurrius Kerstspel, Burgemeester Jonkh. H. vd Boschstraat 51, 3958 CB Amerongen.

  Betalingsvoorwaarden

  U ontvangt bij de levering een rekening. Het totaalbedrag moet u voor de vermelde uiterste datum betalen. Mocht u- na gemaand te zijn- niet of niet volledig betalen, dan wordt het saldo met buitengerechtelijke incassokosten verhoogd overeenkomstig het per 1 april in werking getreden rapport VOOR-WERK II van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak. Dit betekent o.a. een verhoging met buitengerechtelijke incassokosten van EUR 34,03 (fl 75.-) voor openstaande bedragen. Ook bent u vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1.5% (met een minimum van EUR 0.79 (fl 1.75) per periode van 3 weken en worden alle nog niet betaalde rekeningen direct opeisbaar.