Leveringsvoorwaarden

Algemeen
Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Jurrius Kerstspel heeft het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. Betaalopdrachten voor de bank- en giro- instellingen zijn voor rekening en risico van degene die de opdracht tot betaling geeft. Eventuele onjuistheden van door Jurrius Kerstspel aan u vermelde gegevens moeten direct door u aan Jurrius Kerstspel worden gemeld. Deze leverings- en betalingsvoorwaarden van Jurrius Kerstspel zijn tevens op aanvraag verkrijgbaar bij Jurrius Kerstspel,
Burgemeester Jonkh. H. vd Boschstraat 51, 3958 CB Amerongen. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

Bezorgkosten
De kosten voor bezorging van een online-bestelling in Nederland zijn EUR 2,25 per spel. Voor bezorging van een online-bestelling in het buitenland betaalt u de portokosten voor een standaard zending zoals opgegeven door TPG Post. Dit komt neer op EUR 4, 65 per spel.

U krijgt altijd bericht
Alle goederen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar. Het kan echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet in voorraad is. In dat geval krijgt u daarvan, in de regel binnen één maand bericht en houdt Jurrius Kerstspel uw bestelling aan. Indien nalevering uiteindelijk niet meer mogelijk is, krijgt u ook bericht en komt uw bestelling te vervallen. Alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en kunnen dan ook niet leiden tot enig recht of aansprakelijkheid.

Privacy
Uw persoonsgegevens worden in het Jurrius Kerstspel klantenbestand opgenomen en zullen worden gebruikt ten behoeve van de uitvoering van de leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, waaronder begrepen invordering van betalingsachterstanden, het gericht uitvoeren van marketingactiviteten, fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Indien u bezwaar heeft tegen het verstrekken van gegevens aan derden, kunt u dit schriftelijk melden. Vragen of klachten over privacy kunt u richten aan Jurrius Kerstspel,
Burgemeester Jonkh. H. vd Boschstraat 51, 3958 CB Amerongen.

Betalingsvoorwaarden


U ontvangt bij de levering een rekening. Het totaalbedrag moet u voor de vermelde uiterste datum betalen. Mocht u- na gemaand te zijn- niet of niet volledig betalen, dan wordt het saldo met buitengerechtelijke incassokosten verhoogd overeenkomstig het per 1 april in werking getreden rapport VOOR-WERK II van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak. Dit betekent o.a. een verhoging met buitengerechtelijke incassokosten van EUR 34,03 (fl 75.-) voor openstaande bedragen. Ook bent u vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1.5% (met een minimum van EUR 0.79 (fl 1.75) per periode van 3 weken en worden alle nog niet betaalde rekeningen direct opeisbaar.